تولیدی آریافلز

نسخه اول

نسخه اینستاگرام

دفتر مرکزی :
تهران – میدان شهدا خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان امام حسین نبش کوچه خطیببی
تلفن :
۷۷۶۲۲۷۳۱ – ۰۲۱

کارخانه :
کرمان – شهرک :ک
صنعتی شماره ۲ ( خضراء) ناحیه A کوچه ۶ فرعی ۶/۱ سمت چپ آریا فلز
تلفن مدیر فروش:
۰۹۱۲۹۶۳۳۰۶۱
تلفن دفتر:
۳۲۲۲۴۷۴۷ – ۰۳۴