دانا تشخيص پارس(َAPTA)

زمينه فعاليت این شرکت:
واردات انواع ملزومات خونگيري مانند لوله هاي خون گيري و سوزن هاي خونگيري

آدرس:

تهران، خیابان دماوند، ایستگاه آیت، نبش خیابان امامت، بالای ایران خودرو، پلاک ۱۷۷، واحد ۱
تلفن:

۰۲۱۲۲۴۶۰۰۴۱