شکلات ژانسه

در امر تولید و صادرات مواد غذایی و خوراکی انتخاب و طراحی بسته بندی مناسب یکی از فاکتورهای مهم و تعیین کننده به حساب می آید. برند ژانسه که در زمینه صادرات فعالیت دارد بر طراحی اصیل ایرانی بسته بندی ها تمرکز داشته است. شکلات های ژانسه با بسته بندی با طرح های ایرانی به کشورهای دیگر ارسال می شوند. کارخانه شکلات ایرانی ژانسه برای افزایش صادرات ایرانی همواره در تلاش است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.