عطر فرميِسک

نسخه اول

نسخه دوم

شرکت رايح کاراس زاگرس با توليد عطر در شش رايحه با نام فرميِسک شروع به فعاليت نمود. رويکرد کيفيت گرا احترام به مشتری و سرمايه گذاری در تحقيق موجب شتاب رو به رشد شرکت نمود و با درک عميق مشتريان نسبت به کيفيت در صنعت عطر سازی اشتياق آنها نسبت به محصولات اين شرکت فزونی يافت و اين اشتياق سرمايه اصلی توسعه و افزودن رايحه های جديد در چرخه توليد ما شد. هم اکنون اين شرکت افتخار توليد ۲۴ رايحه را دارد.

آدرس:
کرمانشاه شهر صنعتی بيستون واحد
تلفن:
۵۳-۳۴۷۳۵۰۵۱ ۰۸۳
فکس:

۳۴۷۳۵۰۵۴ ۰۸۳

وب سایت:

www.karass.ir
صندوق پستی:

۱۳۳۶-۶۷۱۵۵