فرش درخشان نگین – آنا

شرکت فرش درخشان نگین کاشان فعالیت خود را از ابتدا با هدف تولید محصولات مرغوب و متنوع و جلب رضایت مشتریان آغاز نموده است ،از اینرو مدیریت شرکت استقرار سیستم کیفیت بر مبنای الگوی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۰ راسرلوحه کار خود قرار داده است .با پیاده سازی این سیستم اهداف زیر دنبال می شود:

۱٫توجه به نیاز مشتریان و افزایش رضایت آنها

۲٫تولید محصول با کیفیت مطلوب و کاهش ضایعات

۳٫افزایش تولید و ایجاد تنوع در محصولات

۴٫تحویل سالم و به موقع محصولات به مشتری

۵٫باز نگری فرآیند ها در جهت بهبود مستمر مدیریت کیفیت اهداف فوق تنها با مشارکت کلیه کارکنان حاصل می شود.مسئول هر یک از بخش های شرکت براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت فعالیت های خود را دنبال می نمایند.این خط مشی کیفیت مورد تایید مدیر عامل بوده و کلیه کارکنان باید از مفاد آن آگاهی داشته و آن را در قسمت های مربوط اجرا نمایند.

آدرس:

کاشان،شهرک صمعتی امیرکبیر،خیابان شکوفه یک

تلفـــن :

۵۵۵۰۳۳۴۱ (۰۳۱) ۵۵۵۰۳۵۱۴ (۰۳۱)

تلفکس :

۱۶/ ۵۵۵۰۳۶۱۵ (۰۳۱)

دفتـر مرکـزی :

۵۵۴۴۷۳۸۳ (۰۳۱) ۵۵۴۴۷۲۸۳ (۰۳۱)

وب سایت

 www.anacarpetco.com