گروه توسعه اقتصاد ملل

گروه توسعه اقتصاد ملل ( سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ با شماره ۳۸۵۱۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تهران به ثبت رسیده است.  این مجموعه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ به شرکت مدیریت سرمایه امید توس ( شمسات ) و در دی ماه ۱۳۹۵ مجدداً به “گروه توسعه اقتصاد ملل” تغییر نام داده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه در قالب عقود اسلامی عبارتست از :
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت‌های دولتی و خصوصی که در امر تولید، خدمات و بازرگانی فعالیت دارند؛
• اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛
• انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز ریالی، خدماتی و تجاری مجاز در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های شرکت و یا به منظور تسهیل و بهسازی فعالیت‌های شرکت؛
• مشاوره در امور سرمایه گذاری و مدیریت واحدهای اقتصادی و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قالب قرارداد خدمات مدیریتی؛
• انجام سرمایه گذاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

آدرس:

تهران – خیابان قائم مقام فراهانی -بین خیابان دوم و چهارم – پلاک ۲۲

تلفن:

۰۰۹۸۲۱۴۲۵۸۴۰۰۰

نمابر:

۰۰۹۸۲۱۸۸۵۴۴۹۷۴

وب سایت

www.melal-group.com